Đã hoàn thành

128543 css and myspace

no design work needed. just your css skills. see attached file.. can you make a myspace page look like this?

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: myspace design page, make website myspace, myspace website look css, myspace page needed, css myspace, myspace design needed, file myspace, myspace website css, myspace css, myspace page, skills myspace, myspace skills, design myspace page, myspace page design, myspace file

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét )

ID dự án: #1874711

Được trao cho:

lporiginalg

Hi I have 3 years experience making profiles on myspace check my portfolio for examples, cheers

$30 USD trong 1 ngày
(29 Đánh Giá)
4.8