Đang Thực Hiện

329129 CSS Tweaks / Additions

I need someone who is very fluent and fast with CSS - Must have plenty of samples of QUALITY CSS work - Must be able to work FAST as well through PHP pages as well. I have a design already created for a site I'm doing in CSS and need someone who can troubleshoot the CSS code, find errors, make additions, etc

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: find * css, need additions, css tweaks, css errors, css code design, ADDITIONS, fast additions, css fluent, php tweaks, work fast css, find website errors, css code, find errors, find css site, find css, css code website, find css work, additions site, css samples, fluent css

Về Bên Thuê:
( 46 nhận xét ) Mansfield, United States

ID dự án: #2074938

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

deepakartsl

Please See PMB :)

$100 USD trong 2 ngày
(16 Nhận xét)
4.4