Đã hoàn thành

136325 Design Website for gdwate

Convert a website to css/xhtml.

I need this in 3 or 4 days.

I'll give you the sitemap and content.

Regards!

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, HTML, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: design website+, website convert css, design website design, css design website, design website css, css sitemap, gdwate, sitemap css, convert design website, convert website xhtml, convert design css, convert website css xhtml, sitemap website

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét )

ID dự án: #1882497

Được trao cho:

gdwate

Ready to start.... Thanks :)

$300 USD trong 3 ngày
(30 Đánh Giá)
4.5