Đã hoàn thành

Digg type site design

Được trao cho:

sunrei

Very interested this project!

$40 USD trong 2 ngày
(11 Đánh Giá)
3.9

7 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

sparshinnovation

Hi :) WE MAY BE NEW HERE BUT CONFIDENT TO DO IT.. JUST NEED A CHANCE TO PROVE US. kindly check PMB for our portfolio & other detail's

$40 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
1.1
wizzdome

Please check PMB for more details.

$40 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
2.8
nevenabg

Hi, I'm interested in your project. For more information, please check your PMB

$30 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
chandan23

I can do [url removed, login to view] MAY BE NEW HERE BUT CONFIDENT TO DO IT.. JUST NEED A CHANCE TO PROVE US. kindly check other detail's

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
thebeyondesign

Please check PMB for the more details.

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vaqasseo

Please check my message.

$35 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0