Đang Thực Hiện

HTML design project for project #1665568

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

This is a project for the HTML design for this project:

[url removed, login to view]

The budget for this project is: $200

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Project is for : codersam

Kỹ năng: CSS, HTML, PSD to HTML, Thiết kế trang web

Xem thêm: freelancer html design, design projects freelancer, css html freelancer, website projects css html, html design website, html design project, css html design, web design html project, html projects freelancer, freelancer design projects, design project budget, css design project, freelancer html projects, html css freelancer projects, design project freelancer, freelancer projects html, freelancer html css, html website project, design bottle project

Về Bên Thuê:
( 43 nhận xét ) Lagos, Nigeria

Mã Dự Án: #1692791

Đã trao cho:

codersam

Check your PMB. Thanks

$200 USD trong 3 ngày
(60 Đánh Giá)
6.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $190 cho công việc này

web24service

Sir I can provide tablelesss,div base,HTML4-5/CSS2-3, pixel perfect, w3c validated, cross browser compatible, well commented code, 100% satisfaction seo optimized codes.jquery/javascript. plz view the pm to see my wor Thêm

$180 USD trong 3 ngày
(91 Đánh Giá)
6.5