Đã hoàn thành

HTML design project for project #1665568

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

This is a project for the HTML design for this project:

[url removed, login to view]

The budget for this project is: $200

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Project is for : codersam

Kĩ năng: CSS, HTML, PSD to HTML, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: html design for website, freelancer for projects, freelancer for html design, freelancer com html, freelancer com design, design projects freelancer, css html freelancer, www freelancer project, www freelancer com html, project for freelancer, freelancer for project, website projects css html, html design website, html design project, css html design, project done web design html, web design html project, suggest mini project web design html, html projects freelancer, freelancer design projects, freelance project webpage design html work, design project budget, corporate product website design html featured project nonpublic project, css design project, project job portal website design html

Về Bên Thuê:
( 43 nhận xét ) Lagos, Nigeria

ID dự án: #1692791

Được trao cho:

codersam

Check your PMB. Thanks

$200 USD trong 3 ngày
(60 Đánh Giá)
6.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $190 cho công việc này

web24service

Sir I can provide tablelesss,div base,HTML4-5/CSS2-3, pixel perfect, w3c validated, cross browser compatible, well commented code, 100% satisfaction seo optimized [login to view URL] plz view the pm to see my wor Thêm

$180 USD trong 3 ngày
(91 Nhận xét)
6.5