Đã hoàn thành

7863 hyip template for abchyip

I need a new template designed that works with the abchyip script. I think the template has to be all done in CSS. The bidder should be able to create a good hyip related template and be able to integrate the template into the abchyip script. You can see the script here: [url removed, login to view] I need this project done urgently! Before the weekend. Payment via scriptlance or e-gold only!

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: e scriptlance, hyip template, design weekend, website design hyip, template script hyip, create design hyip project, hyip css template, website hyip design, hyip project, hyip template gold, abchyip script, integrate website template script, hyip design script, hyip script need, hyip script css, integrate hyip script template, need can integrate hyip template script, template gold, hyip css, css script template design

Về Bên Thuê:
( 24 nhận xét ) India

ID dự án: #1758733

Được trao cho:

lampcagriya

can be done... [login to view URL]

$50 USD trong 1 ngày
(588 Đánh Giá)
8.7