Đang Thực Hiện

145242 logo and css

need web2.0 graphic makeover for website. requires new logo and css to mimic something along the lines of this design : [url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: www logo and design, contact css, logo makeover, css logo website, web2 logo design, graphic design makeover, css makeover, www web2, website mimic, web2 logo, php css logo, web2 css design, graphic logo css, mimic website, css logo, web2 css, logo css, css contact, css web2

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét )

ID dự án: #1891418