Đã hoàn thành

119296 PSD to CSS

I have 3 files that I need put into CSS from a .psd File. All need to be expandable boxes.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: psd to css, expandable css, psd file css file, psd files css, css psd file, css boxes, psd css design

Về Bên Thuê:
( 104 nhận xét ) Salt lake city, United States

ID dự án: #1865465

Được trao cho:

Xclusive1

Please See PMB for more information

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0