Đóng

160357 Text layouts

Dự án này đã được trao cho chikpea với giá $49 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

I have attached a PSD file with 5 different text layouts I need.

I need someone to create these with dummy text/images.

The Index page as indicated is a little complicated. Hopefully this can be achieved by HTML tables or CSS

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online