Đã hoàn thành

142776 Web design for legal company

!!!! For deepsniti only !!!!

Web design for a legal company, must be provided in XHTML and table less design which validates.

!!!! For deepsniti only !!!!

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, HTML, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: web design web, web design css table, design for less, css in web design, web design company website, legal, css web design, legal|, web design xhtml, table web design, design table web, company web design, table table design, xhtml design table, web design website design, css web design company, xhtml web design, css web, design css table, xhtml company, web design table, deepsniti, web design css, css table design, table design css

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Sunderland,

ID dự án: #1888951

Được trao cho:

deepsniti

Thanks :)

$150 USD trong 3 ngày
(1519 Đánh Giá)
9.0