Đã hoàn thành

Web design for a single page website

I have a URL-shortener site that requires:

- a new design/CSS/font similar to [url removed, login to view]

- a change to the layout - iframe to frameset toolbar (eg. [url removed, login to view])

Simple job.

Kĩ năng: CSS, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: simple site web design, font for web design, font design web, design for change, com a, web design layout, single page website design, single page design, job web design, css web design, single css, iframe url change, iframe change, website font, single page simple, single web page layout, css page change, css single, simple page website layout, iframe layout, simple web design page, web iframe, iframe url, layout web design, simple toolbar

Về Bên Thuê:
( 20 nhận xét ) Shenzhen, Australia

ID dự án: #1067983

Được trao cho:

salientcomputer

Hi Please see PMB.

$30 USD trong 1 ngày
(191 Đánh Giá)
6.4