Đã hoàn thành

437940 Website Redesign CSS

Give a new look with the same colors and logo to a website using CSS.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: css colors, logo design using css, website look using css, website design css, css website redesign

Về Bên Thuê:
( 68 nhận xét ) Los Angeles, United States

ID dự án: #2183815

Được trao cho:

thevinh

Hi Gail, Wish you a good day! Thanks!

$50 USD trong 1 ngày
(22 Đánh Giá)
3.7