Đang Thực Hiện

xhtml work

Small work for xhtml, javascribt, html, css.....

maybe 4-5 hours work

Kỹ năng: CSS, PSD to HTML, Thiết kế trang web

Xem thêm: html xhtml, small work, xhtml small css, xhtml hours, css xhtml work, css html good work, css html xhtml, hours work, html projects small, pds css html, clean css html templates, photoshop layouts css html

Về Bên Thuê:
( 40 nhận xét ) Berlin, Germany

Mã Dự Án: #1061378

Đã trao cho:

ideocwebdev

Please see PMB for details.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
1.0

11 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

kksaeed

Hi, I am interested .Please check your PM,thanks.

$30 USD trong 1 ngày
(72 Đánh Giá)
6.0
raheeqfaizi

plz check pm thanks,

$31 USD trong 1 ngày
(89 Đánh Giá)
5.8
gatecorp

can complete it well. please check your PM

$30 USD trong 1 ngày
(66 Đánh Giá)
5.7
VikashThecoder

ready to start

$30 USD trong 0 ngày
(61 Đánh Giá)
5.2
amanda5101

Ready to start now. Thanks.

$30 USD trong 0 ngày
(40 Đánh Giá)
4.7
dataconsultants

Please check PMB for details. Thank you

$30 USD trong 1 ngày
(29 Đánh Giá)
4.6
Kunhahammad

I am ready to do this project

$30 USD trong 0 ngày
(13 Đánh Giá)
3.8
itambassadorz

Ready to start. Thanks

$30 USD trong 0 ngày
(4 Đánh Giá)
3.0
j2web

I can do it... Xhtml work...its very easy...

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
1.8
dotnetguruvn

Please check PMB for detail.

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0