Đang Thực Hiện

145911 Clone Of Site

Im wanting an exact clone of [url removed, login to view] . With shopping cart, user friendly to change products, images etc... We can discuss design when programmer is chosen.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu, SQL, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: clone website cart, images shopping site, clone data website, data site cart, shopping website clone, entry clone, clone website shopping cart, shopping site clone, clone www site, shopping com clone, website exact clone, shopping cart clone, clone shopping site, clone shopping website, clone shopping cart, shopping clone, cart clone

Về Bên Thuê:
( 30 nhận xét ) Keller, United States

ID dự án: #1892087

Được trao cho:

thatscriptguy

As discussed

$50 USD trong 1 ngày
(120 Đánh Giá)
6.0