Đang Thực Hiện

142968 Testing Job

I want to test my web site. 4,5 QA cycles has to be done.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Nhập liệu, Tiếp thị, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: qa website testing, qa job, QA/Testing, website testing job, website testing data entry, data entry website testing, web testing job, qa test job

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1889143

Được trao cho:

$60 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0