Đã hoàn thành

141677 Transcribe 16m video

I have a 16 minute long video that I need transcribed. Language is Australian English, and its 30MB big. I need the transcript broken down into the scenes of the video, with timestamps. Will award work this afternoon (Sydney time) and expect delivery Tuesday afternoon (Sydney time).

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Nhập liệu, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: transcribe a video, sydney data entry, transcript work video, broken video, video delivery, video sydney, work transcribe, video transcribe english, delivery video, transcript design, need video transcribed, need transcribed, transcribe video english, 250 video, minute video design, design transcript, Transcribe data , minute english website, long transcribe, english transcript, english video transcript, transcribe minute, australian video, time transcribe video, video transcribed

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét )

ID dự án: #1887852

Được trao cho:

goomegadesignsl

Please see PMB, lets start!

$20 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0