Đang Thực Hiện

155235 WANTED: EBOOKS

I am intersted in buying rights to an existing ebook you have written.

As long as you created it and it is yours I am interested.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Nhập liệu, Tiếp thị, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: ebook wanted, ebook data entry, ebooks created, design ebooks, ebooks written, existing ebooks, wanted ebooks, ebooks wanted

Về Bên Thuê:
( 24 nhận xét ) Rocky Mount, United States

ID dự án: #1901419