Đóng

Australian Vehicle Parts Database (Specially Interior & Exterior Bulb List)

Dự án này đã nhận được 7 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $236 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

Hi, I'm looking for a comprehensive vehicle parts database. It must contain all vehicles that are available in australia up until 2012. I'm most interested in all interior bulbs and all exterior bulbs database. However, I would prefer the list of all the parts.

If you can get a hold of such a database, please contact me.

You would need to send me a sample of one model, so I can see if all the info I need is there.

Thank you!

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online