Đã Hủy

Customers needed

We are looking for 20 new customers for any of the follwing services:

>1GB offsite backup account ([url removed, login to view])

>1GB offsite FTP account ([url removed, login to view])

Reseller Hosting accounts ([url removed, login to view])

Small business/Business hosting ([url removed, login to view])

and/or

>25000 traffic/visitors ([url removed, login to view];SPcart=7c51589115242c193ab4cf8d96701c8e)

Will pay after customers have signed up.

Kĩ năng: Tiếp thị qua Internet, Xây dựng liên kết, Quản lí dự án, An ninh Web, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: small business accounts, design eshop website, emarketing com, offsite, eshop, https www, customers website, signed, eshop html, website traffic resellers, website traffic reseller, traffic reseller business, php eshop, eshop php, looking reseller, https http, hosting html design, traffic reseller website, visitors needed, http ftp

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) St. Petersburg, United States

ID dự án: #15459

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

bosas

if intrested in it please write me details of you !

$100 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0