Đã Hủy

I'm really SORRY!!

This project is junk.

Kĩ năng: Tiếp thị qua Internet, Thiết kế trang web

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Petaling Jaya, Malaysia

ID dự án: #2842

1 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

IceTheNet

Please I know you are new there are plenty of projects to bid on you clutter up the board and waist my time when I am looking for a project and find someone looking for a project. the point of this board is to post job Thêm

$20 USD trong 0 ngày
(4 Nhận xét)
3.2