Đang Thực Hiện

Redesign front Pages of web

Invite to \paulhenriksen

Kĩ năng: Tiếp thị qua Internet, Thiết kế logo, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: invite website, front pages design, design emarketing, website front pages

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Cambridge, United States

ID dự án: #1876

1 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

crissleo

Hello. This is a bid from Paul Henriksen.

$40 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
4.3