Đã Đóng

Wanted Online Marketing Executives

We required online marketing executives to sell our webhosting packages.

Payments will be made on per order (10% comission ) + incentives.

We will provide all technical support to all the executives.

Details will be discuss on PM.

Kĩ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Tiếp thị qua Internet, SEO, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: required marketing, order design online, online website marketing, online order design, online marketing website design, online marketing website, online marketing packages, online c#, marketing technical, marketing packages, sell website online, online c++, c++ online, wanted online, sell online, online-marketing, online, online sell, online marketing, online marketing wanted

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) del, India

ID dự án: #12112