Đã hoàn thành

7424 Add content to a template asap

Hello, I need a designer that can add content and images to my already designed [url removed, login to view] site is on IT and 10 pages altogether.I know this project is simple for experinced HTML [url removed, login to view] I will put money in the escrow when I see the [url removed, login to view] time [url removed, login to view]

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: need a designer asap, graphic designer add, content template, put money in escrow, add content to website, escrow website template, design money template, add content site, simple website template html, content homepage, add content website, add escrow website, add content template, images money designed, need graphic designer asap, template money, money template, graphic design time waster, template asap, escrow template, add escrow, design add template, template coder, designer asap, experinced

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) Kingston, United States

ID dự án: #1758293

Được trao cho:

wasudesigns

Please check PMB.

$10 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0