Đã Hủy

Adobe Flex

I am looking Adobe Flex - freelancer for developing Online IDE. I am looking someone who already having prior experience on this IDE development. Without prior exp, please do not bid.

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, Giao diện người dùng/IA, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: online c++ ide, ide website development, ide online, graphic design without adobe, freelancer for developing website, freelancer adobe, flex graphic design, flex design online, c# online ide, c ide online, adobe i, online i flex, c++ online ide, graphic freelancer online, adobe flex, flex development, flex ide, design flex online, exp website, online ide, coderobotics, adobe flex design, flex online, design flex website, adobe flex freelancer

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Chennai, India

ID dự án: #1744877

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹38250 cho công việc này

mavdeveloper

Sir please check pmb

₹37000 INR trong 7 ngày
(6 Nhận xét)
5.2
auraanar

we have 4 year experience in Adobe Flex and Adobe AIR, if you interest with my experience please contact me

₹39500 INR trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0