Đang Thực Hiện

121714 Adobe Photoshop into HTML

Hello!

I have 12 Adobe Photoshop (CS2 Version) files that I need make into html files. These files contain my web pages. I need to create HTML pages from these .psd files and the html pages needs to be table based. I also need a CSS file to be done.

Thanks!

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem thêm: adobe photoshop css, graphic create html, create html pages, adobe css, adobe i, adobe photoshop design, photoshop adobe, html create table, create table html, website design adobe photoshop, html css photoshop web, photoshop css html design, create psd photoshop, photoshop pages, html table psd, photoshop based, file css adobe, web design html table, html table design psd, web table psd, psd html pages, psd adobe, psd file table, html design table css, css table html

Về Bên Thuê:
( 31 nhận xét ) SIngapore, Singapore

Mã Dự Án: #1867880

Đã trao cho:

kks

ready to start, pl see pmb:)

$30 USD trong 1 ngày
(441 Đánh Giá)
6.6