Đã Đóng

aspdotnetstorefront skin

Im looking for someone to create new skin for my online store. Its based on Aspdotnetstorefront version ML 8.0.1.1.

Must be familiar with aspdotnetstorefront software. Store url http://www.directbidz.com.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, Photoshop, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: graphic skin, software online store, website skin design software, design skin online, skin design software, ml, design website skin, create skin, skin website

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Staten Island, United States

Mã Dự Án: #1007414

1 freelancer đang chào giá trung bình $240 cho công việc này

AstridWagener

Hi I can do a skin redesign for your site. I am a young vibrant designer who posses all the technical abilities you need.

$240 USD trong 7 ngày
(1 Đánh Giá)
2.7