Đang Thực Hiện

Brian Alarm

Fix a few layout problems with a css website and make it look pretty.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Giao diện người dùng/IA, Thiết kế trang web

Xem thêm: alarm, graphic alarm, graphic fix, make website pretty, look feel website layout, website layout full css, someone using website layout, splice website layout, simple website layout, website layout ideas

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Oldham, United Kingdom

Mã Dự Án: #1024384

Đã trao cho:

TerryLightfoot

Attention to detail is my motto. You'll get just what you want, with excellence. :-)

$30 USD trong 7 ngày
(1 Đánh Giá)
1.6