Đang Thực Hiện

129796 X-Cart layout tutorial

I'm looking for an X-Cart expert that can make a easy to read/follow tutorial on how to make an X-Cart skin. Screenshoots are a must.

Bottom line explain how to change the make the page width fixed, how to change the header/logo, re-arrange the buttons, boxes, footer, complete css description how to change colors, changing buttons (ex. submit button).

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Thiết kế đồ họa, HTML, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: tutorial n, make a cart, how to design website layout, graphic design tutorial, website design tutorial, c# tutorial, c tutorial, css header fixed, tutorial website design, layout arrange, logo design tutorial, header fixed css, easy layout, header css fixed, css fixed header, change layout, fixed footer website, button cart, page arrange, cart design layout, change buttons cart, css expert logo, fixed header css, page layout expert, change cart footer

Về Bên Thuê:
( 41 nhận xét )

ID dự án: #1875964

Được trao cho:

alexvirus

I think I can help you.

$150 USD trong 10 ngày
(34 Đánh Giá)
4.8