Đã hoàn thành

237075 cashclock

create logo, site and graphics for a watch store, customized to my needs.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: create watch logo, create logo for watch, watch store, watch website logo design

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Brooklyn,

ID dự án: #1983321

Được trao cho:

sandraspen

thank you!

$5 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0