Đã hoàn thành

COMMUNITY CENTRE MOCK-UP SCREENS FOR WEBSITE

Design Prototype Screens / Mock-Up for Community Centre based in UK - Require Website with Front-Page Designed + Same Theme to go across all pages + Logo for the Community Centre + Gallery Etc

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, Giao diện người dùng/IA, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: uk design website, prototype website design, mock up screens, mock up graphic design, logo design mock up, graphic design community website, graphic design centre, design logo for community, design community, website prototype design, community graphic design, website in uk, mock-up, mock up, design screens, design mock up, community centre, CENTRE, graphic mock, Community logo, mock page, theme mock, website design prototype, gallery community, design prototype

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) DEWSBURY, United Kingdom

ID dự án: #1055705

Được trao cho:

gobyweb2

Here is my BID.

$115 USD trong 15 ngày
(161 Đánh Giá)
7.5

5 freelancer đang chào giá trung bình $153 cho công việc này

shrikumar

Hi Sir, Please check PM for details and portfolio. Thanks

$150 USD trong 6 ngày
(45 Nhận xét)
6.1
perfectcssdesign

Hi, plesae check PMB

$100 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
krish0706

Dear Sir, Please check PMB for details.

$250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
gdesigner360

Here is my bid, please check my personal message for more details. Thanks

$150 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0