Đang Thực Hiện

COMMUNITY CENTRE MOCK-UP SCREENS FOR WEBSITE

Design Prototype Screens / Mock-Up for Community Centre based in UK - Require Website with Front-Page Designed + Same Theme to go across all pages + Logo for the Community Centre + Gallery Etc

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Giao diện người dùng/IA, Thiết kế trang web

Xem thêm: prototype website design, mock graphic design, graphic design community website, graphic design centre, design community, website prototype design, community graphic design, mock up, design screens, design mock, community centre, centre, community logo, mock page, theme mock, website design prototype, gallery community, design prototype, screens design, mock front page, mock screens, community graphic, require website, prototype website, logo community

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) DEWSBURY, United Kingdom

Mã Dự Án: #1055705

Đã trao cho:

gobyweb2

Here is my BID.

$115 USD trong 15 ngày
(161 Đánh Giá)
7.5

5 freelancer đang chào giá trung bình $153 cho công việc này

shrikumar

Hi Sir, Please check PM for details and portfolio. Thanks

$150 USD trong 6 ngày
(45 Đánh Giá)
6.1
perfectcssdesign

Hi, plesae check PMB

$100 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
krish0706

Dear Sir, Please check PMB for details.

$250 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
gdesigner360

Here is my bid, please check my personal message for more details. Thanks

$150 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0