Đang Thực Hiện

164596 Cvrt Publisher file 2 Pagemake

Create a Pagemaker file from a 4 page Publisher file. This will need to be created 100% from scratch. Will be used as a template for new pagemaker documents.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Nhập liệu, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: publisher website, pagemaker, file publisher, publisher template, create publisher template, need publisher, publisher website template, template publisher, publisher file, website publisher

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Greenwood, United States

ID dự án: #1910787