Đã Đóng

design new for geoplaces but same struktur

need a design for my geoplaces but with same struktur

need one that knows what is in and what is clean design.

and the design can be little color and that apperse to shops offer events and jobs

need it very very fast

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Minh họa, Illustrator, Photoshop, Thiết kế trang web

Xem thêm: need graphic design jobs, website graphic design new, events graphic design, graphic design shops, design shops, geoplaces design, website shops, geoplaces website, fast design jobs, clean design, geoplaces, design events, web design offer letter, design flyer events photoshop, graphic design current events, graphic design events, easy jobs fast pay, graphic color clean, graphic design fundraising events

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) fredericia, Denmark

Mã Dự Án: #1667265

1 freelancer đang chào giá trung bình $9999 cho công việc này

cobrabb

Ready to start!

$9999 USD trong 458 ngày
(135 Đánh Giá)
6.4