Đã hoàn thành

124880 Design Project for Deeps

Hi Deeps

As discussed please find attached the spec.

Many thanks

Brendan

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: discussed please, design spec website, design spec, spec project, spec website design project, spec website design

Về Bên Thuê:
( 26 nhận xét ) Christchurch, New Zealand

ID dự án: #1871046

Được trao cho:

deepsniti

Thanks! :)

$100 USD trong 3 ngày
(1532 Đánh Giá)
9.0