Đã hoàn thành

Design top of Template

Được trao cho:

RichyJassal

Hi, Photoshop and Banner expert, Richy

$40 USD trong 1 ngày
(115 Đánh Giá)
6.1

11 freelancer đang chào giá trung bình $43 cho công việc này

webmediadesigner

************** PLEASE CHECK PMB BEFORE DECIDING ***************

$50 USD trong 1 ngày
(96 Nhận xét)
6.9
dipatijoshi2009

Please see my PMB for more details Thanks

$50 USD trong 1 ngày
(272 Nhận xét)
6.5
Dubster

Let's start.

$30 USD trong 1 ngày
(63 Nhận xét)
6.0
ssinfotec

Please check the PM.

$45 USD trong 1 ngày
(67 Nhận xét)
5.6
radhe003

Start now kindly check pm thanks radhe

$50 USD trong 1 ngày
(16 Nhận xét)
3.8
jekonta

dear sir...i can get this job done as you wish hope to be my first job on freelancer

$50 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Neverlast

Hello there, been making graphic designs for several years. Will send you some of my work via PM. Looking forward to cooperate with you. Regards

$40 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ganeshom

I will do my best.

$35 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ashwiniwork

Hello, I can do your job.

$40 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
coolrpallab

LETS DO IT WITH PERFECTION

$40 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0