Đang Thực Hiện

158161 Dinosaure 3D picture

Hi,

We're looking for Dinosaure 3D picture. We need 20 dinosaures to begin and after 1 or 2 per weeks.

Please give us link of previous 3D work !

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: design graphic 3d, 3d design graphic, graphic picture, picture work, work picture, picture 3d, 3d work, 3d picture, design link picture

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1904348