Đã hoàn thành

274494 Email Newsletter

Need a an email newsletter blast to go to our customers. It will have product images descriptions.

Need it done in two days

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem thêm: design blast, email newsletter design, blast website, email customers, design email, graphic newsletter, need email blast, blast graphic design, graphic email blast, email blast website, email blast images, email blast graphic, graphic design email blast, design email blast, blast email, email blast design

Về Bên Thuê:
( 34 nhận xét ) East Aurora, United States

Mã Dự Án: #2020778

Đã trao cho:

AestheticDesign

Ready to start! PM for details...

$125 USD trong 2 ngày
(169 Đánh Giá)
6.5