Đã hoàn thành

122956 Fix my database

My webiste works fine. When you click into a category it shows that there are no products in my categoreies. Please fix this problem.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, CSS, Nhập liệu, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: products database design, fix database, category fix, fix website works, design fix, graphic fix, fix database website, fix graphic

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét )

ID dự án: #1869122

Được trao cho:

TheNthDoctor

As discussed

$150 USD trong 1 ngày
(66 Đánh Giá)
5.5