Đang Thực Hiện

157942 I Got An Ugly WebSite - HELP!

I got an ugly website - will PMB you with link if you have good feedback - experience and portfolio of working sites.

No Offshore (US Based Only) - or No Star providers.

Low Budget

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: ugly graphic design, offshore design, graphic design offshore, design of offshore, design offshore, UGLY, offshore website, offshore graphic design, got, star feedback, star website design, low budget website design, website design low budget, website help, feedback star, ugly website

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1904129