Đang Thực Hiện

117083 Graphic design

I need to design a corporate pack with - letterhead, businesscard, and marketing flyers/cards, the logo is already designed - I need to finish this asap so please only apply if you can work with me for the next 3 hours... thx

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu, Thiết kế đồ họa, Tiếp thị, SEO, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: pack design marketing, Marketing Graphic design, marketing flyers design, marketing and graphic design, logo design pack, letterhead graphic design, graphic flyers, graphic design for flyers, graphic design apply, graphic design and marketing, flyers graphic design, flyers graphic, flyers designed, next graphic design, designed flyers, design a letterhead, pack design , marketing flyers, logo pack, flyers design, design pack, businesscard, cards letterhead website, graphic cards, graphic flyers design

Về Bên Thuê:
( 36 nhận xét ) London, United Kingdom

ID dự án: #1863250

Được trao cho:

dreamzteam

ready to start-- chk reviews--

$50 USD trong 1 ngày
(74 Đánh Giá)
5.0