Đang Thực Hiện

117083 Graphic design

I need to design a corporate pack with - letterhead, businesscard, and marketing flyers/cards, the logo is already designed - I need to finish this asap so please only apply if you can work with me for the next 3 hours... thx

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu, Thiết kế đồ họa, Tiếp thị, SEO, Thiết kế trang web

Xem thêm: pack design marketing, marketing flyers design, marketing graphic design, logo design pack, letterhead graphic design, graphic flyers, graphic design apply, flyers graphic design, flyers graphic, flyers designed, next graphic design, designed flyers, pack design , marketing flyers, logo pack, design pack, businesscard, cards letterhead website, graphic cards, graphic flyers design, graphic design asap, corporate pack design, pack corporate design, website logo pack, Businesscard design

Về Bên Thuê:
( 36 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #1863250

Đã trao cho:

dreamzteam

ready to start-- chk reviews--

$50 USD trong 1 ngày
(74 Đánh Giá)
5.0