Đang Thực Hiện

165294 Graphic Theme Clone PSD+XHTML

Hi guys!

I need the exact graphic clone of tutorialfx.com.

The work must be done in PSD and then converted into CSS/XHTML.

Also rollover, css, ect... all graphic elements cloned exactly.

Thanks

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem thêm: rollover css, elements graphic, lucas, clone theme, exact website clone, elements psd website, clone xhtml website, clone theme design, psd elements, clone elements css, elements psd, psd website need converted, clone website psd, psd theme css, graphic xhtml, exact theme, converted xhtml, clone design graphic, psd clone, clone website css, need xhtml css theme, css xhtml work, clone website design css, psd rollover, website design rollover

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Rome, Italy

Mã Dự Án: #1911485