Đã hoàn thành

136404 Header & Template Work

Job 1.) Need editing on the Header for one of my sites.

Job 2.) Need grafic design work on my template for my website and insert my Google Analytics, Crazy Egg Heatmap, Aweber Autoresponder html Codes to the site and uploaded to Drupal and my new hosting account at BlackWire.com.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: grafic work, grafic site, grafic design work, google sites html editing, egg design, autoresponder template, google analytics drupal, drupal google analytics, design grafic job, website grafic design, heatmap, Egg, egg website, aweber html, drupal google analytics template, Google heatmap, crazy website, website heatmap, hosting template html, hosting html template, google editing job, template hosting html, template google sites, heatmap google, drupal site template

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Monterey, United States

ID dự án: #1882576

Được trao cho:

deepsniti

Thanks :)

$90 USD trong 3 ngày
(1531 Đánh Giá)
9.0