Đang Thực Hiện

Html 5 & CSS 3 designers needed.

I need HMTL5 and CSS3 webdesigners.

Please DO NOT waste my time if you DON'T HAVE such knowledge!!!!!!!!!!!!!!!!

Here are some examples of work that I want:

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: www graphic designers, new website graphic designers, new graphic designers, html 5 css 3, html 5 and css3 com, graphic designers com, designers t, demo html 5, kronos my time, css 3.0, www website designers, css3 design website demo, webdesigners, new fr, kronos, html css3, css designers, css3 html, HMTL5, css knowledge, css website demo, css demo website, html demo, css3 graphic, webdesigners needed

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bistrita, Romania

ID dự án: #1691175

1 freelancer đang chào giá trung bình $750 cho công việc này

marketingzone

Kindly check pm to get an attractive bid

$750 USD trong 10 ngày
(47 Nhận xét)
6.1