Đã hoàn thành

327408 HYIP monitor design / banners

I am looking for a design to be done and also 4 banners for an upcomming site.

The script can be found here.

[url removed, login to view]

banner sizes are

728x90

486x60

125x125

120x60

thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: website design banners, monitor for graphic design, monitor for design graphic, graphic design org, graphic design monitor, graphic monitor, graphic design banners, design banners, design 4 banners, website design hyip, website banner 728x90, monitor hyip, website hyip design, script monitor, monitor hyip design, hyip design script, design script banner, banner hyip script, design banner hyip, http monitor

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) des moines, United States

ID dự án: #2073215

Được trao cho:

kks

ready to start, pl see pmb:)

$30 USD trong 0 ngày
(442 Đánh Giá)
6.6