Đã Đóng

Tìm designer ?e thiet ke các e-commerce website

Xin chào,

Hi?n t?i mình ?ang có nhu c?u h?p tác v?i 4-5 designers ?? thi?t k? layout cho các e-commerce website, t??ng t? nh? trên template monster ([url removed, login to view]). Mình mu?n h?p tác lâu dài v?i các b?n, và mình b?o ??m r?ng công vi?c s? r?t nhi?u và ?n ??nh.

N?u các b?n quan tâm, vui lòng g?i cho mình nh?ng demo c?a các e-commerce website mà b?n ?ã t?ng tham gia thi?t k?. PM ?? bi?t thêm chi ti?t v? công vi?c và cách mình trao ??i tr?c ti?p v?i nhau.

Thân.

Kĩ năng: Thiết kế Banner, Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo, Photoshop, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: thiet ecommerce website, thiet ecommerce, www e commerce website, website layout design demo, website design ecommerce templates, ti design, thiet ke website, templates ecommerce website, t&b, p.o.p. design, monster's, monster.com nh, monster c, i.c.e. com, http 4 designer com, h&m, h & m, hi mu, graphic design nh, graphic designers website templates, g.e. com, e commerce website template, e commerce graphic designer, designers website templates, designers t

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh, Vietnam

ID dự án: #1701323

2 freelancer đang chào giá trung bình $115 cho công việc này

designer4123456

Hi, We are highly experienced developers with similar development expertise. We assure you work will be done according to your requirement with best quality. Thanks

$200 USD trong 12 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Cylia

Ban xem message cua minh nhe. Minh co the dung Photoshop va Illustrator.

$30 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0