Đã hoàn thành

69189 Image Creation

Modification and creation of new images for our website. Approx. 5 images with 5 variations of text each.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: creation graphic, graphic creation, image creation, image creation website, image creation graphic design, text creation, graphic image text, creation images, modification image

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) United States

ID dự án: #1817211

Được trao cho:

$100 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0