Đang Thực Hiện

136390 Image required Gif 125 X 125px

Required urgently 1 X 125X125 pixel image for a web hosting company. Under 20K in size.

Web hosting, Domain Names and Web Design: 125 X 125 size

Thanks,

Chris

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem thêm: web design company names, names web design company, names graphic design company, pixel web design, company image, domain names required, gif image design, gif required, image pixel, gif 125x125, hosting required, required urgently, website required urgently, image gif, design names gif, gif names, pixel gif, design gif image, gif image size, 125x125 design, design image, design 125x125, image hosting website, gif size, gif image

Về Bên Thuê:
( 70 nhận xét ) Melbourne, Australia

Mã Dự Án: #1882562

Đã trao cho:

kks

ready to start, pl see pmb:)

$20 USD trong 1 ngày
(442 Đánh Giá)
6.6