Đang Thực Hiện

139613 Improve a Graphic

See attached. Need you to add color and improve the graphic. Base color will be blue. Will provide you exact shade when awarding project. Show samples of graphics/diagram work.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem thêm: blue graphic, diagram graphic, diagram graphic design, diagram website design, design graphic diagram, awarding project, diagram website, website design diagram, website diagram, project design diagram, graphic design diagram

Về Bên Thuê:
( 214 nhận xét ) NA, United States

Mã Dự Án: #1885788

Đã trao cho:

logobank

ok...

$25 USD trong 2 ngày
(20 Đánh Giá)
4.5