Đang Thực Hiện

120053 JPG to html

I need a good quality html page created from jpg. Some graphics might need touchup. NOT looking for slice and dice job. Need it completed within 4 hrs after bid selection.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: hrs graphics, to jpg, slice html, jpg to, jpg c, quality html, slice dice html, graphic touchup, jpg design html, page slice html, jpg slice html, jpg, html slice page, design slice html, touchup, jpg html slice, slice jpg, graphic slice, slice jpg website, slice graphic html, slice jpg html, slice graphics, job looking html, slice graphics html, slice dice website

Về Bên Thuê:
( 211 nhận xét ) Boulder, United States

ID dự án: #1866223