Đã hoàn thành

120644 jpg to html

need jpg convert to good quality html. html will be installed as template so will need good quality cuts not just a slice and dice job. NEED IT TURNED AROUND WITH 3 HOURS OR LESS AFTER BID SELECTION. DO NOT BID IF YOU ARE SLEEPY AND CAN'T WORK NOW.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: design cuts, to jpg, slice html, jpg to, jpg c, convert jpg, quality html, slice dice html, jpg work, jpg design html, around html, jpg template html, jpg slice html, jpg convert, jpg, design slice html, convert jpg website design, convert jpg website, convert graphic html, jpg html slice, slice jpg, graphic slice, jpg convert website, slice jpg website, slice graphic html

Về Bên Thuê:
( 211 nhận xét ) Boulder, United States

ID dự án: #1866808

Được trao cho:

bereczandor

please check pm

$20 USD trong 0 ngày
(117 Đánh Giá)
6.8