Đã hoàn thành

1 Landing Page Wanted

Được trao cho:

wsiddiqui

Doctor of Psd to Xhtml, Expert in jQuery, Ajax, PHP etc. & UI Designer, Please check my PMB.

$45 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
2.4

4 freelancer đang chào giá trung bình $45 cho công việc này

aliarshad9691

I can do this for you...

$50 USD trong 2 ngày
(13 Nhận xét)
5.3
goldenstar

Hello,sir. I can do this job. Please check pmb.

$40 USD trong 1 ngày
(9 Nhận xét)
3.7
tmira

Hello, i want to work on your project. i am ready to do so.

$45 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0